Lenox ANTM Cycle 21

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007554/182a2/JoDj-sCD7FA.jpg

身材比例差了點 但還是拍照強

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/2f777/Iy8LSuoGtuI.jpg

http://cs540101.vk.me/c540100/v540100833/2e91e/0yLiz-gNvRs.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1555431_1009653615727798_6310610087774979551_n.jpg?oh=80fd8ee917162ede6b63301f8d6bce71&oe=5502B047&__gda__=1429033934_74b71c850ed7b16368f4ebd31d48a9ce

https://scontent-a-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10847773_1009636085729551_211847991799781789_n.jpg?oh=ffe6dbaa5fca138427b39fa6bb6f3ec7&oe=54FB3DAC

http://cs540101.vk.me/c540100/v540100833/2e916/fnTU1QdgK3w.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/3077d/6bSVlPxBPIo.jpg

這是生活照啦XD

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/14290_1010587988967694_5940908524843488832_n.jpg?oh=402dda5def2afd8204ad0dfe6eab0662&oe=553EECD3&__gda__=1429263918_cd2c228e743a8e5e916fd95144a6a942

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007554/1864c/snRSikDA2UU.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007554/18653/E0Tv6ctcU6Y.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10382629_988899261136567_2068342890535031761_n.jpg?oh=f57b374f0d45020473d332301e8b28de&oe=55452AB0&__gda__=1426107393_a5a3dd29375f1d4339b7d67cb298fb74

 

 

 

 

 

 

Will

manly路線也很適合

http://gabriel722.pixnet.net/blog

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/302dd/kldldsbk8_w.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/302d6/NHc5-bHDZvQ.jpg

本人臉稍嫌臭老 但很上鏡!

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/30a7c/f68UXXzIFZE.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/30a74/oou5hdVuVd4.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/2e4ae/a7k6q6fG12A.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/2fb43/koHcB2SmBCo.jpg

應該有登上MDC的水準吧

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/2e4a6/v6AH0flQZS4.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/2dde5/6NHeHKI_z2E.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/2de25/IgYCbtQvLjk.jpg

https://scontent-b-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1013249_232534760267175_1963862022_n.jpg?oh=b96d5f98dfc676b44f50767eaac9b87c&oe=55306CE7

https://scontent-a-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1798572_232534763600508_1564246340_n.jpg?oh=b7e2a626288eea2d737b23cd576005cd&oe=54FD353D

 

 

 

 

 

 

Chantelle

我知道很多人不喜歡她

但是她就是目前這季發展最好

登上Eminem feat Sia的MV

https://www.youtube.com/watch?v=0AqnCSdkjQ0

還登上ID雜誌

http://gabriel722.pixnet.net/blog

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007075/1ed40/p7CGoOmbhFU.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007075/1ed4a/Zk1smJgPSNA.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007075/1ed53/hxh-TIQxbFs.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007075/1ed5c/7MYQi2MI2rw.jpg

 

 

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007554/17d2a/ImGKm_CjIjY.jpg

http://cs540101.vk.me/c540100/v540100554/2331d/uWXfIurSJoo.jpg

http://cs540101.vk.me/c540103/v540103554/22e16/qbG3YJZQh2U.jpg

http://cs540101.vk.me/c540103/v540103554/22e1e/t8t5-GqX40k.jpg

http://cs540101.vk.me/c540100/v540100554/2330d/NXlbRGUItA4.jpg

http://cs540101.vk.me/c540103/v540103554/22e26/fPBqJp292RM.jpg

http://cs540101.vk.me/c540100/v540100554/23315/4p03tUz3LdM.jpg

http://cs540101.vk.me/c540100/v540100554/23325/V8FwUVFd-yw.jpg

http://cs540101.vk.me/c540100/v540100554/2332d/1tk2LSjPytk.jpg

http://cs540101.vk.me/c540100/v540100554/23335/q0zQrMcAqJc.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/307a5/VpZe0mN0NPE.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/307ad/9zgoaCUTbDI.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/307b5/BsSXfK_Zqts.jpg

https://scontent-a-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10610484_708663822549474_8144369490859244055_n.jpg?oh=e7c3b7f0513778ee405da15e5ccb7605&oe=54FBFBD7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattew

反正ANTM只是綜藝節目

素質好的進來只是被整而已= =

http://gabriel722.pixnet.net/blog

http://cs540101.vk.me/c7005/v7005833/28d84/iqxcVHm8T5k.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007554/181d0/UxBm5khFbB8.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007554/181d9/JUSpnVD5GZc.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/307e1/ck9FHmXSsIY.jpg

http://cs540101.vk.me/c7005/v7005833/28d64/JjaE7c7knkA.jpg

http://cs540101.vk.me/c7005/v7005833/28d95/FdHFsZVva88.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007554/179d3/GgjvW3O5vgE.jpg

https://scontent-b-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1461224_295506800648169_4992326619194738533_n.jpg?oh=34828b0df314dc99d6744b1996991602&oe=553D4A59

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007554/181b8/DTXFzdzX-UE.jpg

http://i.imgur.com/wOJiXxj.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/p180x540/10862474_302603783271804_7570919735827168524_o.jpg

https://scontent-b-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10367129_302604013271781_6765779721072906124_n.jpg?oh=4a48afb0ea3374cc6da4f58dc46b08f0&oe=55442C9A

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10352888_302604113271771_3323053351739095521_n.jpg?oh=4ae22cb8dffcaf7d5ac63e72efb4b2d4&oe=5542F917&__gda__=1425624734_722e5c00416cd176dfa099f2f0d3f70a

https://scontent-a-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/p526x296/1932280_296407593891423_992542717079826043_n.jpg?oh=6baf709330e87f4feaf08a7a1df0b846&oe=5545ED58

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10847881_298562237009292_2250099734149872206_n.jpg?oh=989c93d78cb925f419bab537ed0f1149&oe=5542B491&__gda__=1429988941_cc22db1a1babb7f1265a1103c16c195c

https://scontent-b-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p480x480/10397819_297979383734244_1079934430357286178_n.jpg?oh=c4c04dce25e17ad2daa9515820a82409&oe=552E8C4B

https://scontent-b-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/s720x720/1508023_297248447140671_6141677706590027916_n.jpg?oh=9079003e24e2ffc13b628f07b8024d8c&oe=54FFCDE4

 

兒童稍不宜組

http://imgur.com/a/9jnau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keith

好啦有一咪咪像Tyson Beckford

http://gabriel722.pixnet.net/blog

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/30a04/oMmUk_VtMOY.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/30a0b/zMQhs2dS6bo.jpg

http://cs540101.vk.me/c7007/v7007833/2fd66/RVzJgmZbEXI.jpg

 

 

 

 

 

 

Romei

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/p480x480/10697427_716913841716850_3524715445378468185_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10659224_720158158059085_7845798606335893473_n.jpg?oh=e6cda6cbccfe877a8d1e5fb25c540268&oe=54FE103F&__gda__=1429023111_e73db4fae4ac7cb29d6a2798efb61807

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/p480x480/10575424_716913271716907_4793272623452911101_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shei

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/p480x480/10830890_388536597991335_2912387745572900558_o.jpg

https://scontent-a-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/s720x720/10830820_388573804654281_3803899973429441516_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1517449_388216444690017_7231807779507305239_n.jpg?oh=cf141596cbe414489704d3df2db3f3b1&oe=5534803E&__gda__=1426320643_e3bba7242922ebc8c4f92cc355696915

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10676194_389447604566901_5334612509452197613_n.jpg?oh=35251e648552d51801df9c20af93ea5c&oe=550324CA&__gda__=1429704982_3d1524866300dbf6e4f2c46051a82b5c

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10881794_389972377847757_2767118881617666739_n.jpg?oh=1930d099f33e52ccbb1e48d3fbadcaee&oe=55309CD2&__gda__=1426155099_52fea38c3ac3469f1ae36c8dd7ce1731

https://scontent-a-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/p480x480/1898360_388829301295398_7239159725494055210_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/p480x480/10854835_387449511433377_5859267201297222478_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/p480x480/10862661_387154978129497_1093615560623662464_o.jpg

https://scontent-b-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/p480x480/10848722_386504054861256_7850031676693694419_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/p480x480/10557757_385868991591429_6772947301447350142_o.jpg

 

https://scontent-b-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/p480x480/10862605_385912938253701_4748640277073680840_o.jpg

 

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/p480x480/10866088_387109641467364_4717829380944888017_o.jpg

https://scontent-a-tpe.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/p480x480/10864050_386270484884613_4420925563193156490_o.jpg

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    Dunk 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()